Wydział Promocji Handlu i InwestycjiKonsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii

Strona główna

Aktualności

Spór wewnątrz koalicji rządowej wokół kwestii otwarcia rynku pracy

16.09.2010

Od 1 maju 2011 roku Niemcy otworzą swoje granice dla pracowników z państw „nowej Unii”. Rząd niemiecki, obawiając się napływu taniej siły roboczej z Polski, zamierza wprowadzić tzw. płacę minimalną dla pracowników sezonowych. Ma to na celu zmniejszenie konkurencyjności pracowników z nad Wisły, którzy nie będą mogli zarabiać poniżej określonego progu. Wcześniej podobne rozwiązanie zastosowano m.in. w branży budowlanej. Partia chadecka CDU, która praktycznie już zdecydowała o wprowadzeniu pewnych ograniczeń płacowych, czeka jeszcze na decyzję swojego koalicjanta, partii FDP. Krytycy widzą w propozycji rządu początek procesu ustalenia ogólnokrajowych wynagrodzeń minimalnych, które koalicja rządząca oficjalnie odrzuca. Uważają także, iż ustawowa płaca minimalna dla pracowników sezonowych może być w przyszłości wskazówką dla sądów, które wynagrodzenia uznać za „niemoralne”. Płaca ta może także spowodować duże ilości skarg, które zaczną napływać od gorzej opłacanych pracowników innych branż. Obecnie, w myśl obowiązującego prawa oraz istnieniu odpowiednich umów zbiorowych, pracownik sezonowy może być latami gorzej opłacany od stałego pracownika. Politycy FDP uważają z kolei, że problem taniej siły roboczej z Polski został wyolbrzymiony. Zaproponowali również kompromis, polegający na wyrównaniu „po pewnym okresie czasu” płac pracowników sezonowych z płacami pracowników stałych. Takie rozwiązanie odrzucają natomiast stowarzyszenia niemieckich pracodawców, argumentując swój sprzeciw utratą elastyczności finansowej w pracach sezonowych. Koalicja rządząca w trakcie ostatniej kadencji, po długich dyskusjach, ostatecznie odrzuciła propozycję wprowadzenia płac minimalnych. Skąd ta nagła zmiana poglądów? Wcześniej pracodawcy nie byli tak jednomyślni w tej kwestii. Obecnie sytuacja uległa zmianie, i pracodawcy gotowi są wesprzeć tego typu inicjatywy rządu. Czas pokaże jaką decyzję w tej trudnej sprawie podejmę rząd. (ŁS, BJ)

  • http://www.mg.gov.pl/
  • http://www.exporter.gov.pl
  • http://www.mg.gov.pl/node/14567
  • HTTP://www.coie.gov.pl
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii
An der Alteburger Mühle 6, D-50968 Kolonia, RFN
tel.: 0049 221 34 99 11, fax: 0049 221 34 99 10, e-mail: ,
Godziny urzędowania: pn-pt 8-16
Czas lokalny: